Category (21)

ID : 104774
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 25/01/2564 11:07 Preview : 35,418
พื้นสำเร็จรูป P-CON มีความแข็งแกร่งได้มาตรฐานทุกแผ่น ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว ท้องพื้นเรียบ ไม่ต้องฉาบปูน สามารถรับน้ำหนักจรปลอดภัย ( LIVE ROAD ) ได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป
ID : 104868
Brand : PKCM phuketcement
Model : ดูลา-โฮลล์
Last Update : 06/07/2564 15:58 Preview : 36,900
กำแพงกันดินสำเร็จรูปขนาดใหญ่ ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ไม่ต้องใช้ปูนก่อ วางเสร็จใช้งานได้เลย
ID : 104870
Model : Sprit N' Stack
Last Update : 01/07/2564 09:48 Preview : 22,752
เหมาะสำหรับจัดสวน อิฐจัดสวน ทำบ่อเลี้ยงปลา ล้อมต้นไม้ แต่งเนินให้สวยงาม ติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้ปูนก่อ เสร็จแล้วใช้งานได้เลย
ID : 104878
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 25/01/2564 09:57 Preview : 19,171
คอนกรีตผสมเสร็จ หรือคอนกรีตสำเร็จรูป คือ วัสดุผสมของปูนซีเมนต์ น้ำ ทราย หิน และน้ำยาผสมคอนกรีต ผสมให้เข้ากันดีในเครื่องผสมของโรงงานแล้วเทลงในรถโม่ปูน ซึ่งจะคงสภาพเหลวอยู่ (คอนกรีตผสมแบบเปียก) ณ ช่วงเวลาหนึ่ง พอที่จะนำไปเทลงในแบบหล่อที่มีรูปร่างตามที่ต้องการได้ สำหรับคอนกรีตผสมแบบแห้งนั้น คือ คอนกรีตที่ทำการผสมในรถผสม ณ สถานที่เท จากนั้นจะแปรสภาพเป็นของแข็งมีความสามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้น ตามอายุของคอนกรีตที่เพิ่มขึ้น
ID : 104879
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 22/02/2560 16:02 Preview : 29,198
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงนั้น เป็นสิ่งที่ใช้เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับฐานรากของสิ่งก่อสร้างที่เราต้องการสร้าง ซึ่งเรียกว่าเป็นสิ่งแรกๆ ที่จะต้องดำเนินการทำ และส่งผลต่อความแข็งแรงของอาคาร บ้านพัก หรือโครงสร้างต่างๆ อย่างมาก
ID : 105681
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 30/09/2563 16:58 Preview : 33,719
ID : 108109
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 17/11/2559 15:41 Preview : 15,819
ID : 108112
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 04/02/2560 16:33 Preview : 32,207
ID : 109003
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 30/09/2563 16:59 Preview : 17,905
ID : 109004
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 07/05/2564 16:01 Preview : 22,166
ID : 109005
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 12/11/2559 15:36 Preview : 11,986
ID : 109007
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 12/11/2559 15:36 Preview : 16,572
ID : 109008
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 12/11/2559 15:36 Preview : 10,792
ID : 109009
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 12/11/2559 15:36 Preview : 11,441
ID : 109010
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 09/09/2564 16:09 Preview : 19,783
ID : 109011
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 29/04/2564 14:23 Preview : 20,754
ID : 109012
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 12/11/2559 15:37 Preview : 16,567
ID : 109013
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 29/04/2564 14:27 Preview : 14,782
ID : 132884
Last Update : 07/07/2564 10:19 Preview : 17,933
กำแพงกันดินขนาดกลาง
ID : 178815
Brand : PKCM phuketcement
Model : พิซ่า ทู
Last Update : 08/07/2564 15:09 Preview : 4,868
กำแพงกันดินขนาดกลาง ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องใช้ปูนก่อ เสร์จแล้วใช้ได้เลย สามารถรื้อและประกอบขึ้นใหม่ได้