สินค้าใหม่ (2)

ID : 104879
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 22/02/2560 16:02 Preview : 18,930
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงนั้น เป็นสิ่งที่ใช้เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับฐานรากของสิ่งก่อสร้างที่เราต้องการสร้าง ซึ่งเรียกว่าเป็นสิ่งแรกๆ ที่จะต้องดำเนินการทำ และส่งผลต่อความแข็งแรงของอาคาร บ้านพัก หรือโครงสร้างต่างๆ อย่างมาก
ID : 132884
Last Update : 22/04/2560 16:16 Preview : 8,529
กำแพงกันดินขนาดกลาง