สินค้าแนะนำ (4)

ID : 104868
Brand : PKCM phuketcement
Model : ดูลาโฮลล์ Dura Hold
Last Update : 22/04/2560 16:16 Preview : 23,057
กำแพงกันดินสำเร็จรูปขนาดใหญ่ ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ไม่ต้องใช้ปูนก่อ วางเสร็จใช้งานได้เลย
ID : 104869
Model : Pisa II
Last Update : 10/02/2560 08:13 Preview : 18,210
กำแพงกันดินขนาดกลาง ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องใช้ปูนก่อ เสร์จแล้วใช้ได้เลย สามารถรื้อและประกอบขึ้นใหม่ได้
ID : 104870
Model : Sprit N' Stack
Last Update : 13/07/2561 11:26 Preview : 13,887
เหมาะสำหรับจัดสวน อิฐจัดสวน ทำบ่อเลี้ยงปลา ล้อมต้นไม้ แต่งเนินให้สวยงาม ติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้ปูนก่อ เสร็จแล้วใช้งานได้เลย
ID : 105337
Brand : วีแอนด์พี
Model : S-25
Last Update : 04/07/2557 16:03 Preview : 8,348
เหมาะสำหรับงานกตแต่ง หน้าต่างเหล็กดัด