วิธีการชำระเงินค่าสินค้า

บจ.ภูเก็ตค้าซีเมนต์ บัญชีเลขที่ 377-0-24572-5 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนเทพกระษัตรี


บัญชีธนาคาร

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ถนนเทพกระษัตรี ภูเก็ตค้าซีเมนต์ 377-ุ6-00901-2 ออมทรัพย์