E-Catalog > 1. คอนกรีตผสมเสร็จ > คอนกรีตผสมเสร็จ

PAGE VIEW : 20,396

Product Information :

Name :
คอนกรีตผสมเสร็จ
Category :
  1. ก่อสร้างและโยธา
Sub - Category :
  1. 1. คอนกรีตผสมเสร็จ
Brand :
PKCM phuketcement
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
คอนกรีตผสมเสร็จ หรือคอนกรีตสำเร็จรูป คือ วัสดุผสมของปูนซีเมนต์ น้ำ ทราย หิน และน้ำยาผสมคอนกรีต ผสมให้เข้ากันดีในเครื่องผสมของโรงงานแล้วเทลงในรถโม่ปูน ซึ่งจะคงสภาพเหลวอยู่ (คอนกรีตผสมแบบเปียก) ณ ช่วงเวลาหนึ่ง พอที่จะนำไปเทลงในแบบหล่อที่มีรูปร่างตามที่ต้องการได้ สำหรับคอนกรีตผสมแบบแห้งนั้น คือ คอนกรีตที่ทำการผสมในรถผสม ณ สถานที่เท จากนั้นจะแปรสภาพเป็นของแข็งมีความสามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้น ตามอายุของคอนกรีตที่เพิ่มขึ้น

Product Detail :


คอนกรีตผสมเสร็จ มอก. 213-2520

 

                                คอนกรีตชั้นคุณภาพ    กำสังอัดที่อายุ 20 วัน (กก./ตร.ซม.) รูปทรงลูกบาศก์ 15X15X15 ซม.
 รูปทรงลูกบาศก์ 15 x 15 x 15 ซ.ม.รูปทรงกระบอก 15 x 30 ซ.ม.
                                        C 10/8 100 80
                                        C 12.5/10 125 100
                                        C 15/12 150 120
                                        C 20/15 200 150
                                        C 25/20 250 200
                                        C 30/25 300 250
                                        C 35/30 350 300
                                        C 40/35 400 350
                                        C 45/40 450 400

 

 

 

                                    ประเภทงานกำสังอัดที่อายุ 20 วัน (กก./ตร.ซม.)
รูปทรงลูกบาศก์ 15X15X15 ซม.
                                   เทรองพื้นก่อนส่งเหล็กเสริม คอนกรีตหยาบ
                                   อาคารขนาดเล็ก บ้าน อาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮาส์ ถนน คอนกรีต 180 / 210 / 240
                                   อาคารขนาดกลาง เททับหน้าพื้นสำเร็จรูป คอนกรีต 240 / 280
                                   อาคารขนาดใหญ่ พื้น POST TENSION คอนกรีต 280 / 400
                                   งานก่อสร้างที่ใช้คอนกรีตปั๊มลำเลียงคอนกรีต คอนกรีต 210 / 400
                                   การซ่อมถนนหรืองานเร่งด่วน คอนกรีต 240
                                   เสาเข็มเจาะระบบแห้ง คอนกรีต 240 / 350
                                   เสาเข็มเจาะระบบเปียกเทาผ่านท่อส่งคอนกรีต คอนกรีต 280 / 350
                                   โครงสร้างที่มีเหล็กเสริมหนาแน่น เช่น เสา คาน ฐานรากขนาดใหญ่ คอนกรีต 240
                                   เสา ปล่องลิฟต์ของอาคารขนาดใหญ่ คอนกรีต 400 / 800Other Product In Group "1. คอนกรีตผสมเสร็จ (1)"