E-Catalog > 3. เสาเข็มคอนกรีต > เสาเข็มคอนกรีต

PAGE VIEW : 30,686

Product Information :

Name :
เสาเข็มคอนกรีต
Category :
  1. ก่อสร้างและโยธา
Sub - Category :
  1. 3. เสาเข็มคอนกรีต
Brand :
PKCM phuketcement
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงนั้น เป็นสิ่งที่ใช้เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับฐานรากของสิ่งก่อสร้างที่เราต้องการสร้าง ซึ่งเรียกว่าเป็นสิ่งแรกๆ ที่จะต้องดำเนินการทำ และส่งผลต่อความแข็งแรงของอาคาร บ้านพัก หรือโครงสร้างต่างๆ อย่างมาก

Product Detail :

                           เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ

   มีภาคตัดขวางเดียวกันตลอดทั้งต้น (ยกเว้นส่วนปลายแหลม) ผ่านกรรมวิธี หล่อคอนกรีตหุ้มลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรงมีเสาเข็ม หลากหลายรูปแบบในขนาดที่เหมาะสม สำหรับการใช้งานครบทุกประเภท 

image006

 

                        เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน

image007Product Gallery :