E-Catalog > 6. กำแพงกันดิน > กำแพงกันดิน ดูลา-โฮลล์

PAGE VIEW : 38,307

Product Information :

Name :
กำแพงกันดิน ดูลา-โฮลล์
Category :
  1. ก่อสร้างและโยธา
Sub - Category :
  1. 6. กำแพงกันดิน
Brand :
PKCM phuketcement
Model :
ดูลา-โฮลล์
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
กำแพงกันดินสำเร็จรูปขนาดใหญ่ ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ไม่ต้องใช้ปูนก่อ วางเสร็จใช้งานได้เลย

Product Detail :

                กำแพงกันดินขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักต่อก้อนถึง 750 กก.

               เมื่อวางซ้อนกันสามารถทำความสูงได้ถึง 10 เมตร โดยไม่ใช้ปูนก่อ

               ใช้เพียงแค่ยกและวางซ้อนกันเป็นลายก่ออิฐ เป็นกำแพงที่เหมาะ

               กับการรับน้ำหนักหลังกำแพงได้มาก ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเมื่อเทียบ

               ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเมื่อเทียบกับงานกำแพงกันดินระบบอื่นจะมีราคาที่ถูกกว่า

               การก่อสร้างทำได้รวดเร็วกว่าติดตั้งเสร็จแล้วมีความแข็งแร็ง สวยงาม

               เหมาะสำหรับงานป้องกันการพังทลายของดินบริเวณไหล่เขา งานก่อสร้างถนน

               สะพานหรืองานป้องกันการกัดเซาะชายหาดที่มีคลื่นลมแรง ตามฤดูกาล

               งานป้องกันริมตลิ่งแม่น้ำ

       ก้อนมาตรฐาน      

DuraHold Standard  

305 มม. x 610 มม. x 1830 มม.

   (สูง x ลึก x ยาว)  

นำ้หนัก – 790 กก.

 

ก้อนมาตรฐานครึ่งก้อน

DuraHold Half Standard 

305 มม. x 610 มม. x 915 มม.

(สูง x ลึก x ยาว) 

นำ้หนัก – 395 กก.


ก้อนมุม     

DuraHold Corner

30.5 มม. x 61 x 183 ซม.

   (สูง x ลึก x ยาว)  

นำ้หนัก – 658 กก.


ก้อนสลักหลัง     

DuraHold Tie-Back

30.5 มม. x 61 x 183 ซม.

   (สูง x ลึก x ยาว)  

นำ้หนัก – 790 กก.


ก้อนครอบบน      

DuraHold Standard  

30.5 x 61 x 183 ซม.

   (สูง x ลึก x ยาว)  

นำ้หนัก – 790 กก.

 

ก้อนครอบบนครึ่งก้อน

DuraHold Half Standard 

30.5  x 61 x 91 ซม.

(สูง x ลึก x ยาว) 

นำ้หนัก – 395 กก. 

ผลิตด้วยเทคนิคทันสมัยได้มาตรฐานสามารถรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่ำ 350 กก./ตร.ซม.

(35 MPa) ทนต่อการกัดกร่อนจากสภาวะแวดล้อมได้ดี

 

  
Product Gallery :

Other Product In Group "6. กำแพงกันดิน (3)"