สินค้าขายดี (6)

ID : 104774
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 25/01/2564 11:07 Preview : 38,127
พื้นสำเร็จรูป P-CON มีความแข็งแกร่งได้มาตรฐานทุกแผ่น ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว ท้องพื้นเรียบ ไม่ต้องฉาบปูน สามารถรับน้ำหนักจรปลอดภัย ( LIVE ROAD ) ได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป
ID : 104878
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 25/01/2564 09:57 Preview : 20,733
คอนกรีตผสมเสร็จ หรือคอนกรีตสำเร็จรูป คือ วัสดุผสมของปูนซีเมนต์ น้ำ ทราย หิน และน้ำยาผสมคอนกรีต ผสมให้เข้ากันดีในเครื่องผสมของโรงงานแล้วเทลงในรถโม่ปูน ซึ่งจะคงสภาพเหลวอยู่ (คอนกรีตผสมแบบเปียก) ณ ช่วงเวลาหนึ่ง พอที่จะนำไปเทลงในแบบหล่อที่มีรูปร่างตามที่ต้องการได้ สำหรับคอนกรีตผสมแบบแห้งนั้น คือ คอนกรีตที่ทำการผสมในรถผสม ณ สถานที่เท จากนั้นจะแปรสภาพเป็นของแข็งมีความสามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้น ตามอายุของคอนกรีตที่เพิ่มขึ้น
ID : 105681
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 30/09/2563 16:58 Preview : 38,940
ID : 108112
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 04/02/2560 16:33 Preview : 34,390
ID : 109003
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 30/09/2563 16:59 Preview : 19,532
ID : 179450
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 09/09/2564 14:26 Preview : 4,025
รางนำ้คางหมู