สินค้าแนะนำ (6)

ID : 104868
Brand : PKCM phuketcement
Model : ดูลา-โฮลล์
Last Update : 06/07/2564 15:58 Preview : 38,681
กำแพงกันดินสำเร็จรูปขนาดใหญ่ ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ไม่ต้องใช้ปูนก่อ วางเสร็จใช้งานได้เลย
ID : 104870
Model : Sprit N' Stack
Last Update : 01/07/2564 09:48 Preview : 23,998
เหมาะสำหรับจัดสวน อิฐจัดสวน ทำบ่อเลี้ยงปลา ล้อมต้นไม้ แต่งเนินให้สวยงาม ติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้ปูนก่อ เสร็จแล้วใช้งานได้เลย
ID : 109010
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 09/09/2564 16:09 Preview : 21,081
ID : 109011
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 29/04/2564 14:23 Preview : 22,046
ID : 132884
Last Update : 07/07/2564 10:19 Preview : 19,245
กำแพงกันดินขนาดกลาง
ID : 178815
Brand : PKCM phuketcement
Model : พิซ่า ทู
Last Update : 08/07/2564 15:09 Preview : 6,769
กำแพงกันดินขนาดกลาง ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องใช้ปูนก่อ เสร์จแล้วใช้ได้เลย สามารถรื้อและประกอบขึ้นใหม่ได้